Descarca aplicatia MURAD RESTAURANT din App Store sau Google Play!Livrare Gratuita!

Anunț de presă privind începerea proiectului
“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC MURAD BRAND S.R.L.”

SC MURAD BRAND S.R.L. cu sediul în Municipiul Bucuresti Str. Ing. Dumitru Zossima derulează, începând cu data de 31.03.2022 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU MURAD BRAND S.R.L.”, RUE 20967 ,co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-20967 din 14.03.2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Bucuresti

Valoarea proiectului este de 834813.75 (valoarea totala) din care : 725925lei grant si 108888.75ei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in Bucuresti Str Panait Istrati nr 101 Sector 1
Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor
Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.